رشته پزشکی مولکولی در مقطع دکتری تخصصی (PhD) توسط وزارت بهداشت ارائه می گردد.