این مجموعه شامل سوالات آزمون های ارزشیابی داروسازی خارج از کشور می باشد – ویژه دانش آموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت ورود به مقطع دکتری عمومی داروسازی.